Digitalizacija Poljoprivrede u Srbiji

Digitalizacija Poljoprivrede

Poljoprivreda, bez sumnje, predstavlja najstariji oblik poslovanja, a razvoj tehnike i tehnologije ima ogromnu ulogu u njenom razvoju i unapređenju. Glavne prednosti koje digitalna tehnologija pruža poljoprivredi su održivost, znanje i efikasnost. Pod održivošću ne mislimo samo na produktivnu, već i na ekološku i socijalnu. Pod znanjem podrazumevamo više svesti o dinamici unutrašnjih procesa, kako u samoj proizvodnji, tako i u oblasti lanca snabdevanja i po pitanju konkurencije. Pod efikasnošću podrazumevamo što veće smanjenje troškova, kraće vreme rada i proizvodnje, bolju kontrolu upravljanja i veću produktivnost. Digitalizacija poljoprivrede jedan je od prioriteta Ministarstva poljoprivrede a sve veći broj poljoprivrednika u digitalnoj tehnologiji vidi budućnost.

Šta je to digitalizacija poljoprivrede?

Pod digitalizacijom poljoprivrede podrazumevamo evoluciju precizne poljoprivrede, postignutu automatskim prikupljanjem, integracijom i analizom podataka sa terena, kao što su fizičke i biohemijske karakteristike tla, putem senzora. Sve ovo omogućava stvaranje znanja i podršku poljoprivredniku u procesu donošenja odluka koje se odnose na njegovo poslovanje i odnos sa drugim subjektima u lancu snabdevanja.

Zapravo, digitalna poljoprivreda predstavlja skup alata, poljoprivredne mašine i strategija koje farmi omogućavaju sinergijsko korišćenje međusobno povezanih naprednih tehnologija s ciljem da proizvodnja bude efikasnija i održivija.

Krajnji cilj je povećanje profitabilnosti i ekonomske, ekološke i socijalne održivosti poljoprivrede.

Digitalizacija Poljoprivrede

Kakvi su efekti digitalizacije poljoprivrede?

Digitalizacija poljoprivrede i digitalizacija u proizvodnji voća su jedini način da se za kratko vreme poveća konkurentnost proizvodnje, čak i u prve dve godine primene. Većina drugih rešenja za poboljšanje poljoprivredne produktivnosti deluje tek nakon dužeg vremenskog perioda, često treba više od 10 godina da se vide puni efekti. Iskustvo je pokazalo da poljoprivrednici već u prve dve godine upotrebe digitalnih poljoprivrednih rešenja povećavaju svoju profitabilnost sa 50 na 100%. Veći dobici usled digitalizacije čine poljoprivredu atraktivnijom, motivisući tako novu generaciju poljoprivrednika da preuzmu porodični posao i prošire farme.

Nove tehnologije favorizuju optimizaciju upotrebe resursa, a svetu poljoprivrede potrebna je inteligentna oprema koja omogućava da sve bude efikasnije u pogledu održivosti. S tim u vezi, možemo pomisliti, na primer, na inteligentne prskalice, sistem koji omogućava dijalog između traktora i prskalice, sposoban za procenu parcele na kojoj radite. Cilj je ciljano i kontrolisano upravljanje unosom supstanci u slučaju đubrenja ili tretmana kako bi se okončala era planiranog uklanjanja korova uzimajući u obzir karakteristike zemljišta.

Tokom svakog koraka, od polja do ambalaže, moguće je sakupljati korisne podatke kako bi se svaki korak proizvodnog procesa držao pod kontrolom.

Digitalizacija Poljoprivrede

Koje su prednosti digitalizovane poljoprivrede?

Prednosti digitalizovane poljoprivrede su pre svega u uštedi u ekonomskom i ekološkom smislu, ali i u postizanju boljeg kvaliteta proizvoda, gde se korist posmatra i sa zdravstvenog stanovišta. U stvari, procenjuje se da proizvodi koji su uključeni u visokotehnološki lanac snabdevanja održavaju svoja svojstva netaknutima i stoga su zdraviji. Dalje, sa kvantitativnog stanovišta, uštede na proizvodnim inputima su 30% sa povećanjem produktivnosti od 20%, a svi proizvodi su bez viška sadržaja hemijskih supstanci.

Jedan od ključnih aspekata ekonomskih ušteda su kvalitetni i pristupačni kineski traktori koji, u kombinaciji sa digitalnim rešenjima, omogućavaju poljoprivrednicima da povećaju svoju efikasnost i produktivnost bez velikih početnih ulaganja. Ovi traktori pružaju sve potrebne funkcionalnosti, ali po pristupačnijoj ceni, čineći tehnologiju dostupnom i manjim farmama. Na taj način, poljoprivrednici mogu lakše usvojiti nove tehnologije i unaprediti svoje poslovanje.

Digitalna rešenja nude važne koristi poljoprivrednicima pomažući im da izbegnu tri gubitka u godini.

  •  Prvi gubitak koji zabeleže poljoprivrednici javlja se tokom planiranja proizvodnje.

Bez preciznih podataka o kvalitetu tla i bez poznavanja stvarnih potreba useva, nemoguće je optimalno izračunati potrebne ulazne podatke za sezonu. Mnoga istraživanja su pokazala da digitalizacija i precizna poljoprivreda smanjuju gubitke đubriva, proizvoda za zaštitu useva i drugih materijala koji se koriste u proizvodnji, čak i do 30%.

  • Drugi gubitak nastaje tokom sezone.

On je uglavnom uzrokovan pogrešnim rezonovanjem poljoprivrednika prilikom primene poljoprivrednih praksi. Zaštita kasnih useva od štetočina i bolesti odgovorna je za gubitke prinosa između 20 i 40% svake godine, a to je samo faktor koji utiče na prinos. Digitalna rešenja pomažu poljoprivrednicima da donose blagovremene odluke na osnovu činjenica i realnog stanja na poljima.

  • Treći gubitak koji zabeleže poljoprivrednici događa se tokom prodaje proizvoda.

To se dešava onda kada cena poljoprivrednih proizvoda zavisi od stvarnog kvaliteta i sposobnosti da se sačuva sigurnost hrane. Potražnja za zdravstvenom ispravnošću hrane raste, kako od potrošača, tako i od prodavaca koji kupuju direktno od poljoprivrednika. Poljoprivrednici moraju na svakom proizvodu navesti kada i gde je zasađen, sa kojim proizvodima je tretiran i njegovu hranljivu vrednost. Bez digitalizacije svake faze proizvodnje nemoguće je da se ove informacije prikažu na transparentan način.

Proces digitalizacije poljoprivrede u Srbiji

Digitalizacija poljoprivrede je proces koji ne zavisi samo od onih koji stvaraju te inovacije, već i od korisnika tih inovacija, tj. od samih poljoprivrednika. Predrasude i nepoverenje prema novom, kao i izostanak želje za edukacijom vezanom za digitalizaciju poljoprivrede moraju biti prevaziđene i to je osnovni preduslov za suočavanje sa jednim od najtežih izazova našeg vremena.

Upravo iz tog razloga, ovim pitanjem počele su da se bave i domaće telco kompanije koje istovremeno stvaraju tehničke preduslove za bržu digitalizaciju ovog sektora. Da bi se srpski seljak upoznao sa značajem digitalizacije poljoprivrede, edukovao i podstakao na korišćenje njenih blagodeti, potrebno je da sve državne, nevladine organizacije, pa čak i svaki pojedinac priloži svoj doprinos promovišući nove tehnologije, jer je činjenica da veoma mali broj ljudi zapravo ima svest o tome.

Važno je da softver za upravljanje farmama bude dostupan i za računar i za mobilni telefon i lak za upotrebu. Jedina navika koju poljoprivrednici moraju da stvore je redovno unošenje podataka, a ostalo će pružati platforme – od informacija i predloga, do alarma upozorenja. Motivacija je jednostavna, sa 50 do 100% više profita u džepu poljoprivrednika.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOVIJE VESTI

Metode fermentacije voća u Srbiji - Destilerija Krstić

Moderne metode fermentacije voća u Srbiji

Fermentacija voća je ključni proces u proizvodnji visokokvalitetnih alkoholnih pića, a savremeni pristupi i tehnologije omogućavaju proizvođačima da unaprede svoje proizvode i osvoje nova tržišta.

QA tester

Šta radi QA Tester?

Uloga QA testera postaje sve važnija kako tehnologija napreduje. QA tester, ili tester za osiguranje kvaliteta, igra ključnu ulogu u razvojnom timu, garantujući da krajnji

genetska terapija

Genetska Terapija i Njena Primena

Genetska terapija predstavlja revolucionarni pristup u medicini koji ima potencijal da radikalno promeni lečenje mnogih bolesti. Tokom poslednjih decenija, napredak u ovoj oblasti je bio