Najstarije poznato sedlo za jahanje nađeno je u grobu u Kini

Najstarije sedlo

Jedna žena sahranjena pre više od 2400 godina na teritoriji današnje severozapadne Kine ušla je u naučni zagrobni život na najstarijem direktno datovanom sedlu za jahanje. Istraživači su radiokarbonski datirali dobro očuvano, mekano sedlo u period od 727. p.n.e. do 396. p.n.e. Ovo vešto izrađeno jahačko sedlo je iskopano na mestu poznatom kao Yanghai groblje. Prema izveštaju arheologa Patricka Wertmanna sa Univerziteta u Cirihu i njegovih kolega u časopisu “Archaeological Research in Asia” iz septembra.

Meka sedla pronađena u grobovima nomadskih pastira i ratnika iz skitske Pazyryk kulture severne Azije datiraju od 430. p.n.e. do 420. p.n.e. Ove datume su utvrdili analizirajući godove u drvetu koje je korišćeno za izgradnju tih grobnica.

Od čega je napravljeno?

Iako ima jednostavan dizajn, “Yanghai sedlo je napravljeno od strane stručnjaka koji je bio upoznat ne samo sa šivenjem i obradom kože, već i sa jahanjem i anatomijom konja i jahača”, kaže Wertmann. Završni proizvod, koji je pokazivao znakove intenzivne upotrebe, bio je postavljen pored tela preminule žene, u položaj za još jednu vožnju.

Ovo sedlo deli osnovne karakteristike sa današnjim mekim sedlima, uključujući dva krilasta dela kože koji su spojeni kako bi formirali sedište, podeljeni dugačkom, uskom trakom kože koja je stavljena preko kičme konja. Zaobljeni delovi kože pričvršćeni napred i pozadi krilastih delova bi pomogli jahačima da održe uspravan položaj i podignu se, na primer, kada pucaju iz luka.

Različite tehnike šivenja sa šavovima od sinjavine ili kožne niti spajale su Yanghai sedlo. Tehnika sedlistog šava, koja se i danas koristi, stvara dva reda prepletenih niti koristeći jedan red rupa, kako bi povezala prednje i zadnje nosače sedla. Jednostavnije metode šivenja korišćene su za popravku oštećenja na sedlu i za zatvaranje incizija na svakom glavnom delu kože koje bi se otvarale kako bi se u sedište sedla stavljali jastučići od životinjske dlake i slame.

Kada su ljudi počeli da koriste sedla?

Tačno kada i gde su ljudi počeli jahati konje i koristiti sedla ostaje neizvesno. Pastiri Yamnaya koji su živeli na području današnje Rumunije, Bugarske i Mađarske možda su jahali konje pre oko 5000 godina, na osnovu analize kostura tih pastira. Umetnost iz drevne Mezopotamije, nastala pre oko 4800 godina, prikazuje konje kako se jašu bez sedla, kaže Wertmann.

Ali samo sedla pružaju jasne dokaze o jahanju konja, kaže antropološki arheolog Alicia Ventresca-Miller sa Univerziteta u Michiganu u En Arboru. Suptilne razlike u konstrukciji između Yanghai sedla i drugih sedala pronađenih na nekoliko regionalnih lokaliteta, za koje se pretpostavlja da su otprilike istog starosnog doba kao i Yanghai nalaz, “sugerišu da se znanje o izradi sedala prenosilo između zajednica koje su zatim pravile različite vrste sedala”, kaže Ventresca-Miller, koja nije učestvovala u novoj studiji.

Na lokalitetu Yanghai, gde je iskopano 531 grobova, istraživači su pronašli bičeve, uzde i druge predmete povezane sa jahanjem konja koji potiču iz perioda pre otprilike 3300 godina. Samo još jedan grob, pored groba ove žene i star otprilike isto toliko, je pružio sedlo. Međutim, taj nalaz je fragmentaran i nije datiran radiokarbonskom metodom.

Ispitivanja u Yanghaiju takođe su pružila najstariji poznati par pantalona, nošenih od strane jahača pre otprilike 3000 godina.

Wertmann pretpostavlja da je izrada sedala nastala kasnije. Onda kada su jahači počeli da brinu o sopstvenoj udobnosti i sigurnosti, kao i o zdravlju svojih konja. Udobna sedla bi omogućila svima u zajednici da jašu konje i podstakla bi povećanje dugih putovanja na konjima, kaže Ventresca-Miller.

Ko ga je napravio?

Tim Wertmanna ne može sa sigurnošću reći da li je Yanghai sedlo napravljeno od strane lokalnog stanovništva koje je živelo u stalnim naseljima ili od strane nomadske zajednice koja je došla iz Centralne i Istočne Azije. Moguće je da je žena migrirala u Yanghai iz neke nomadske grupe i ponela sedlo sa sobom. Druga mogućnost je da su stanovnici Yanghaija nabavili sedlo putem trgovine. Takođe je moguće da su lokalni stručnjaci za kožarstvo i šivenje izradili ovo sedlo.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

NAJNOVIJE VESTI